Nu har du mulighed for at holde møder eller henlægge dele af dit studie til Kruts Karport.

Medbring din egen bærbare (med netkort) - så er du klar til at komme på nettet.

 

 © 2015 Kruts Karport, dele citeret fra andre hjemmesider